SEKOLAHKU SURGAKU

Agenda Al-Azhar

08 FEBRUARI 2020 SOUND OF DEMOLITION 8

21 FEBRUARI 2020 UJIAN MASUK GELOMBANG II

Denah Perguruan Al-Azhar Medan

YAYASAN HAJJAH RACHMAH NASUTION

Perguruan Al Azhar didirikan sebagai salah satu upaya Yayasan Hajjah Rachmah Nasution dalam mewujudkan visi dan misinya dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan.

Berdirinya Yayasan Hajjah Rachmah Nasution tidak terlepas dari rasa syukur keluarga besar H Abdul Manan Muis atas keberhasilan operasi  jantung ibu Hajjah Rachmah Nasution.

Sebagai wujud dari rasa syukur itu, keluarga besar  mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di tanah keluarga di Jalan Pintu Air IV Kuala Bekala, Padang Bulan Medan